ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009026 מתאריך 13/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 10/ במתחם 10 - מגורים ג' וב' מיוחד + ש.ב.צ. מוסדות חינוך ביהכ'נ מוסד קהילתי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 803/ א/ 2אזור מסחרי ושטח למסילת ברזל.05/08/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ 5קביעת יעוד קרקע ל: מגורים ג' מיוחד, ש.ב.צ. ש.צ.פ. שטחים לדרכים הוד השרון.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1307שינוי יעוד מחקלאי ל: מגורים,דרכים,ש.צ.פ,ש.צ.פ. מיוחד,ש.צ.פ.+שטח למבני ציבור.
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 59יצירת שכונת מגורים חדשה ע"י:שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',א' מיוחד,ב',ש.ב.צ.,מס
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3162ממגורים ב' לאזור מתקנים טכניים, התאמת שטחי בניה מותרים לתפעול וניהול מתקנים טכ17/03/2011
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ בהרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.07/03/2010
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ השינוי ממגורים ב' לשטח למוסד פרטי כגון:בית אבות, בית חולים גריאטרי, דיור מוגן.
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יז/ 12 מבני מגורים בכיכר מגדיאל.28/04/2010
נתניהתוכניתנת/ 401/ 16/ ב/ 1"לב גנים" בניית אגף נוסף בפרוייקט.08/02/2010
נתניהתוכניתנת/ 548/ 37בניית מבנה מגורים חדש בית ד"ר גרינטל.11/02/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 67/ 8/ 1מעוין שורק ראשון לציון24/12/2009
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול