ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009019 מתאריך 07/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ 2000/ טושמור מבנים ואתרים.
הוד השרוןתוכניתהר/ 145/ 4/ אשינוי מחקלאי ש.צ.פ. ושטח המיועד למוסד,לאזור לתעסוקה,דרכים,ש.צ.פ,וש.ב.צ.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 6/ 3מטרו טאוור
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5130/ 2התווית דרך חדשה.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5162מע"ר - אזור מיוחד הכולל מגורים מסחר ו/או משרדים.26/11/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 5/ 7מתחם על האיילון- למסחר תעשיה ןמלאכה ותעשיה עתירת ידע- מערב ראשל"צ
שורקות, גדרות, משגב דבתוכניתבר/ 417/ 3/ 2אזור תעסוקה גדרות11/09/2012
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 9פרדסי נתניה "ב"
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 92רחוב מוסקוביץ 6 רחובות.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 60רחוב גלוסקין, רחובות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 566/ 3/ 1תכנון מחדש למתחם יקב הבילויים בגדרה וקביעת הוראות שימור.
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 10מסגרת תכנונית להסדרת יח"ד קיימות בשכונת גני טל בבני עייש.
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 12/ 1תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 121/09/2010
נושאמחוז מרכזנושא כללי