ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009015 מתאריך 26/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 12רח' גינת אגוז, רח' שושנת העמקים 1, רח' אפיקי מים 1, מודיעין.
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 7מרכז "נחלת יצחק" - תוספת קומת ביניים (גלריות) לחנויות קיימות מס' 19-28.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 45מבנה תעשיה באזור תעשיה רמת סיב.
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 57שמוש חורג למפעל ביצוע עבודות אלמניום
טירהתוכניתטר/ 2773תכנית מפורטת
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 21תוספת זכויות בניה - רח' דן.
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ מק/ 303/ 4קרית חינוך קרית עקרון.
כפר סבאתוכניתכס/ 509רח' ויצמן 5001/12/2011
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 33תוספת זכויות בניה - רח' נחל קדרון 9, מודיעין.29/08/2010
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 13רמת הכובש - דרכים26/01/2011
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 281/ גתחנת דלק דור אלון - אבן יהודה/תל יצחק.
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 27רח' הבעל שם טוב 24 , רחובות05/01/2012
לודבקשה ועדה מקומיתלד/ ש/ 191מתחם הנהלת הרכבת - לוד.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 89רחוב הרשנזון רחובות25/11/2010
טייבהתוכניתטב/ 3434טייבה- שכונה צפונית10/04/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 42/ 2רח' הרב קוק 1130/05/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 2/ 26דק חניה "קניון הזהב"
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 653/ אהקמת סככה חקלאית - מחסן
נושאמחוז מרכזנושא כללי
נושאהפסקההפסקה