ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009020 מתאריך 19/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1306מתחם ו' - ציר החינוך
טייבהתוכניתטב/ 3154שינוי מאזור חקלאי ל: מגורים ג',מגורים ג' עם חזית מסחרית,מגורים ב',מגורים מיוחד
גזר, נעןתוכניתמח/ 265תוכנית שינוי יעוד להקמת מאגר קולחין קיבוץ נען.05/01/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 20/ 2אזור תעסוקה בהוד השרון
ראש העיןתוכניתרנ/ 25/ אתכנון מחדש של אזור תעשיה קיים על מנת לשדרג את האזור בהתאמה לדרישות איכות הסביב
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 11/ 2שינוי מש.ב.צ לאזור מגורים ג 1 (מיוחד).
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 350תכנית מתארית לתכנון מחדש של אזור צומת בילו קריית עקרון.
נושאמחוז מרכזנושא כללי