ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009016 מתאריך 16/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 32תכנית להקמת בניין מגורים ברחוב ישורון 28 בהוד השרון25/05/2011
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 479/ 17אתר מתקני הספקת מים "בן שמן".
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3274/ 1תוספת זכויות ויח"ד אחת.
טייבהתוכניתטב/ 3415טייבה - שכונה צפונית.08/11/2010
טייבהתוכניתטב/ 3419בניין מסחר ומגורים
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1190שמוש חורג למסחר
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 33שינוי קווי בנין בבית פירר מאיר ויעל בצורן קדימה16/07/2012
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 23/ יחרח' שמעון פרוג 9 כפר סבא05/01/2012
יבנהתוכניתיב/ 95/ 27/ 1יבנה - רח' שד' ירושלים
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 94/ 1מבנה מגורים ברחוב מולכו 5, ראשל"צ.
רחובותתוכניתרח/ 2110/ ב/ 4רחובות תחנת תדלוק רח' גד פינשטיין (עברה מתכנית בסמכות ו. מקומית)
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 49/ אמייזנר- העצמאות
רעננהתוכניתרע/ 590בית בינסון ברח' אשר 25
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1418/ 12בריכת שחיה ביתית.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 41איחוד וחלוקה בהסכמה-רח' בני בנימין,מערב נתניה היוזם סולוקין אלון חב' להשקעות
לודבקשה ועדה מקומיתלד/ ש/ 192תכנית בינוי מתחם מירג'
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 17/ 1קביעת שמושים באזור בניני ציבור17/03/2011
נושאמחוז מרכזנושא כללי