ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2009009 מתאריך 28/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, מגשימיםתוכניתשד/ 433/ 10/ 2.
טירהתוכניתטר/ 3000תכנית מס' טר/3000
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 36תוספת 10 מ"ר שטח בניה עיקרי, במגרש מס' 1051, מ 180 מ"ר ל 190 מ"ר
טייבהתוכניתטב/ 2293תוכנית טב/ 2293
טייבהתוכניתטב/ 3003תוכנית טב/ 300323/02/2011
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 148תוכנית מש/ 7/ 1/ 148
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
קסםתוכניתק/ 3000/ 2תוכנית ק/ 3000/ 2
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ה/ 5תכנית לאחוד וחלוקה, תעשיות עתירות מדע "שער רחובות"26/06/2011
ראש העיןתוכניתרנ/ 275/ אשכונה D הקמת שכונת מגורים.
טייבהתוכניתטב/ 3114בית אבות שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.ב.צ., ממגורים לש.ב.צ. קביעת הוראות בניה.13/03/2012
טירהתוכניתטר/ 2605ביטול חלק מ:ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת הוראות בנין
נתניהתוכניתנת/ 548/ 23תוספת יח"ד וזכויות בניה בקומה שישית, קביעת קוי בנין, תוספת קומה.07/03/2010
טירהתוכניתטר/ 2647ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
נתניהתוכניתנת/ 556/ א/ 1קביעת מגרשים חדשים והוראות מיוחדות לאזור מגורים מיוחד,ש.ב.צ. ש.צ.פ. ודרכים.
טייבהתוכניתטב/ 2906ממגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, הגדלת אחוזי בנייה ומספר קומות וקביעת מפר17/03/2011
טייבהתוכניתטב/ 2847קביעת: חזית מסחרית, חניה ציבורית.שינוי ממגורים ג' לדרך, המרת דרך למגורים ג'.28/04/2010
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 24שינוי ממגורים ג' למגורים ג' מיוחד.הגדלת מס' יח"ד,הרחבת דרך לב השרון ליצירת כיכ
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ טזקביעת זכויות בניה לחדר על הגג.07/03/2010
טירהתוכניתטר/ 2347/ 1הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין, קביעת הוראות בניה בהתאם לקיים.09/02/2012
לב השרון, עין שרידתוכניתצש/ 9/ 21/ 30הוספת שטחי השרות,שינויים בהוראות הבינוי והעיצוב,קביעת הוראות לבריכת שחיה ביתית24/03/2010
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 379הגדלת אחוזי בניה למגורים.21/06/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 15/ 3/ אתוספת 40 מ"ר בקומת גלריה מסחרית במבנה קיים.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 264שינוי חלקה ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד,ושטח עיקרי למגורים,קביעת שטחי ש21/10/2010
נתניהתוכניתנת/ 556/ ב/ 1קביעת יעודים של:מגורים רב קומות, ש.צ.פ. ש.ב.צ דרך ודרך משולבת.
טירהתוכניתטר/ 2723ביטול חלק מדרך והמרתו למגורים ג',קביעת קווי בניין בהתאםלקיים,וקביעתהוראות בניה
טירהתוכניתטר/ 2722שינוי מקום ש.צ.פ בתוך החלקות הקטנת רוחב דרך, הצעת דרך משולבת08/07/2010
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 256/ 5שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה.24/03/2010
נתניהתוכניתנת/ 800/ 30/ 1תוספת שטח עיקרי לדירה מזרחית בקומה ו'.24/03/2010
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3439קביעת: קוי בנין לבנינים הבאים,מס' קומות,מס' יח"ד,הוראות,שינוי מגורים ג' לדרך מ07/11/2011
טייבהתוכניתטב/ 3263תכנית לקביעת חזית מסחרית והכשרת מבנה קיים.01/11/2012
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 34הגדלת מס' יח"ד,הגדלת שטחים עיקריים, שינוי בגובה הבניין,קביעת זכויות והוראות בנ
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,מסחר,אחסנה,שרותי דרך ותדלוק.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3307/ 1הקמת אזור תעסוקה משולב הכולל שטח ל: מסחר,תעשיה,שרותים נלווים,אזור חניה ציבורית
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3305/ 2אזור תעסוקה משולב כולל שטח ל:מבני תעשיה קלה,תעשיה,אחסנה,מלאכה,מסחר,שרותים נלוו
חבל מודיעין, בן שמן (מושב), חדידתוכניתמח/ 272צמצום שטח הזרוע המערבית של מחלף בן שמן (דרכים 1/6/443) דרומית למושב חדיד.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 10/ אשינוי יעוד שטח בנייני ציבורי לשטח ציבורי פתוח, פתיחת דרכים חדשות, אחוד וחלוקה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 718איחוד חלקות, חלוקה מחדש, בנית 5 בנינים, קווי בנין, תכנית בינוי, פתוח כללי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 11הרחבת דרך קיימת.
נתניהתוכניתנת/ 229/ 62תוספת אחוזי בניה מעל המותר
נתניהתוכניתנת/ 263/ 3תוספת קומה
נתניהתוכניתנת/ 229/ 56/ אהוספת דירת נכה בקומת עמודים
נתניהתוכניתנת/ 229/ 41יעוד חלקה לבנין מגורים גבוה
נתניהתוכניתנת/ 229/ 38אחוד וחלוקה לבנין מגורים גבוה
נתניהתוכניתנת/ 401/ 11קרית נורדאו שטח "מקום"
נתניהתוכניתנת/ 307/ 21יעוד שטח לבניית מגורים
נתניהתוכניתנת/ 307/ 19יעוד שטח לבית מלון (בית אבות)
נתניהתוכניתנת/ 307/ 19/ איעוד שטחים לבתי מגורים
פתח תקוהתוכניתפת/ 1280/ 3תכנית בנין עיר מפורטת
פתח תקוהתוכניתפת/ 1263/ 1שינוי קוי בנין בחזיתות הרחובות מאפו ויל"ג
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 25הקמת בנין בן 5 קומות וקביעת שטח ציבורי פתוח
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 3תכנית בנין עיר מפורטת
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 5תוכנית פת/ 1202/ 5
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 10הרחבת כבישים קיימים והריסת מבנים ישנים
פתח תקוהתוכניתפת/ 822תכנית בניין עיר מפורטת
פתח תקוהתוכניתפת/ 863קביעת קו בנין צדדי
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 26הקמת בנין בית משותף למגורים
נתניהתוכניתנת/ 422/ 1שינוי יעוד ממגורים לבנין ציבורי
נתניהתוכניתנת/ 421/ 3שינוי יעוד חלקה ממגורים, לשטח ציבורי פתוח.
נתניהתוכניתנת/ 457יעוד חלקות להקמת מבנה מגורים
נתניהתוכניתנת/ 534בנית דירה בקומת כניסה עבור נכה
נתניהתוכניתנת/ 530יעוד חלק מחלקה לבנין מגורים
נתניהתוכניתנת/ 520התלית תכניות מפורטות הכלולות בשטח התכנית
נתניהתוכניתנת/ 528קביעת תוקף להתלית תוכניות
נתניהתוכניתנת/ 417/ 7תוכנית נת/ 417/ 7
נתניהתוכניתנת/ 421יעוד שטח ציבורי לטיילת ציבורית
נתניהתוכניתנת/ 421/ 2הרחבת שטח ציבורי פתוח
נתניהתוכניתנת/ 417/ 1חלוקת שטח לחלקות בנין
נתניהתוכניתנת/ 468יעוד שטח למסעדה, תחנת דלק, ושרותי רכב.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1202/ 34הקמת בית מגורים מעל קומה מפולשת
פתח תקוהתוכניתפת/ 1151/ 9אחוד חלקות, קביעת קוי בנין, והרחבת דרך
פתח תקוהתוכניתפת/ 867קביעת קו בנין במגרש לבנין ציבורי עבור מרפאה
פתח תקוהתוכניתפת/ 1234/ 6/ אחלוקת חלקה לשתי חלקות שוות ובנית קיר משותף