ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009021 מתאריך 09/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 40/ 13/ אפינוי בינוי שכונת "החייל האלמוני".
נתניהתוכניתמח/ 280שימור מצוקי חוף נתניה שלב א מקטע סירונית - ארגמן.
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 401/ 28מחצבת מודיעים23/10/2012
חבל מודיעין, נחליםתוכניתחמ/ 424/ 32מרכז ספורט ובילוי מושב נחלים
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
חוף השרון, לב השרוןתוכניתתממ/ 3/ 57תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 57 כפר הגולף ואזה"ת אילנות
נושאמחוז מרכזנושא כללי
חוף השרון, נתניהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 9תכנית מתאר מחוזית לאזור נחל וסביבותיו פולג