ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009022 מתאריך 23/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 65.
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 0/ 2/ 60.
הוד השרוןתוכניתהר/ 453/ 4אזור תעסוקה גיל-עמל22/12/2011
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ 37קביעת הוראות וזכויות בניה בשטח מגורים בנחלה.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 202/ גמתחם מגורים מדרום לעין יעקב באבן יהודה
דרום השרון, רמת הכובשתוכניתשד/ 126/ 14/ ארמת הכובש - מגורים19/11/2012
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14/ 2הוספת תכלית אירועים לשטח תרבות נופש וספורט.
חוף השרון, לב השרוןתוכניתתממ/ 3/ 57תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 57 כפר הגולף ואזה"ת אילנות
נושאמחוז מרכזנושא כללי
רמלהתוכניתתממ/ 3/ 21/ 22הרחבת מחצבת נשר23/05/2012