ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2009023 מתאריך 07/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
נתניהתוכניתנת/ 368/ 17ישפרו-אזה"ת ק. ספיר, שינוי מתעשיה לאזור מעורב, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.16/05/2012
עמק חפר, הדר עםתוכניתעח/ 138/ 1/ 1נקןדת חן - הדר עם.
רעננהתוכניתרע/ 2002/ כ/ 1חלוקה מחדש של חלקה 86 וחלק מ-84 והרחבת רח' זרחין.
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 324קבוץ גבעת ברנר.
ראש העיןתוכניתרנ/ 11/ גגן לאומי - מגדל צדק
נתניהתוכניתנת/ 800/ 86"מגורים בדיזנגוף - הרצל"
נתניהתוכניתנת/ 552/ 50מגורים ברח' שלמה המלך 50 נתניה13/03/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
זמורה, יבנה, נס ציונה, שורקותתוכניתתממ/ 3/ 21/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז שינוי מס' 21 - נחל שורק וסביבותיו
חבל מודיעיןתוכניתתתל/ 22/ אמסילה מזרחית בקטע הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461