ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2009017 מתאריך 30/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 443שמוש חורג לבית מלאכה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 47תוכנית לבנין מגורים בין הרחובות: אסירי ציון והנשיאים
יבנהתוכניתיב/ 252/ 1הקצאת שטח לתחנת כיבוי אש.
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 23תכנית שינוי מתאר בר/ 13/ 23 בית אלעזרי28/04/2010
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 44צור משה - מגרש 13024/04/2012
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 57שמוש חורג למפעל ביצוע עבודות אלמניום
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 225רח' הדקל פינת הסביון, תל מונד.
שורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 570תכנית אב לביוב שכונת האירוסים.
טייבהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 572תכנית אב ביוב - טייבה
לב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 0/ 2/ 97קידוח יעבץ.
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 12סומת השרון בע"מ - פארק תעשיות השרון קדימה.11/09/2012
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 16פארק השרון - הגדלת זכויות בנייה.
חוף השרון, כפר נטרתוכניתחש/ 21/ 16/ 3הרחבת זכויות בניה במגרש 176
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 566/ 23חבור פארק תעסוקה קריית שדה התעופה למחלף התעשיה האווירית.29/08/2010
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 577חיבור שפכי עמק חפר מזרח למט"ש נתניה.
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 257/ 1שינוי יעוד חלק מש.צ.פ לש.פ.פ22/08/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 52רוזנבאום - מבנה מגורים, ראשל"צ
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3415/ 3תכנית שינוי יעוד מחקלאי למגורים
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 579גאולת הירקון, מפעל ה"ליבה"
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי