ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010002 מתאריך 18/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 5שנוי ייעוד למגורים.30/03/2000
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נתניהתוכניתנת/ 401/ 20/ א/ 10העברת זכויות למגרש הקניון וביטול מגרש למגורים בתחום מי חופים בשכונת עיר הימים.16/07/2012
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 23/ 4מגורים מסחר ושימור - בנימין רחובות.
יבנהתוכניתיב/ 129/ 15/ 1מע"ר יבנה - קטע מערבי
חבל מודיעין, בית עריףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 566קטע נחל מדרום למחצת מודיעים-תכנית נקוז נחל בית עריף
חבל מודיעיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 567תכנית ניקוז נחל נטוף קטע נחל מזרחית ליער בין שמן
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3418/ 3הקמת שכונת מגורים הכוללת 129 יח"ד.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 428מתחם מגורים בכניסה הצפונית של אבן יהודה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 6תב"ע להרחבת חדרי יציאה לגג - 40 מ"ר28/06/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי