ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010001 מתאריך 11/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 32קביעת זכויות בניה - כפר מל"ל - דורון
לודתוכניתלד/ 213/ 11שינוי ממגורים א' ל-מגורים מיוחד - משפ'אלח'אטר.
זמורה, מזכרת בתיהבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 376שימוש חורג לחלק ממבנה קיים למטרת חנות חמרי בניין.
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 61/ 5הגדלת מגרש ציבורי לבית כנסת.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 356/ גמבואות רעננה - מבנן ציבורי ודרך למתחם התחנות.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 320הגדלת מס' יח"ד למגרשים בקדימה
נס ציונהתוכניתנס/ 86/ א/ 2/ אהלוטוס 1603/11/2011
עמק חפר, כפר מונשתוכניתעח/ 52/ 18/ 1מגרש 66 כפר מונאש
נס ציונהתוכניתנס/ 203/ אמשפחת אברמוביץ-שינוי יעוד
נתניהתוכניתנת/ 556/ 6/ אכביש חיבור שכונות בדרום מערב העיר למרכזה.16/12/2010
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 441ח. חלקה 12 , אזה"ת אבן יהודה.11/09/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 31מתקן הנדסי לחשמל (תחמ"ש) שפיים.
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ מבסגירת מרפסות רחוב עמק חפר 4 כפר-סבא
רחובותתוכניתרח/ 400/ 51השומרים 55
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 41/ 1דרך יבנה 3422/12/2011
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 39רח' גבורי ישראל 3 רחובות26/01/2012
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ מורח' עמק החולה 6 ב' כפר סבא26/01/2011
נושאמחוז מרכזנושא כללי