ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010002 מתאריך 25/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב השרון, כפר עבודהתוכניתצש/ 3/ 21/ 7מתחם תנופורט נר בנים כפר עבודה
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 38תחנת תדלוק בכביש 431 - מודיעין.
טירהתוכניתטר/ 2778מפורטת נקודתית13/03/2012
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 441ח. חלקה 12 , אזה"ת אבן יהודה.11/09/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
כפר סבאתוכניתכס/ 352/ 3בית נחל הדס 8 כפר סבא
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 5/ 74קביעת חזית מסחרית בחזית הדרומית של רחוב רוטשילד.21/07/2011
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 35תוספת זכויות בניה עבור מחסן תת קרקעי - רח' נחל עמוד 5510/08/2011
רחובותתוכניתרח/ 800/ ב/ 40הרחבת שימושים במגרשים לש.ב.צ21/07/2011
נושאמחוז מרכזנושא כללי