ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010003 מתאריך 08/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 46נחמיאס - רחוב הרצל, ראשל"צ.
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתק/ ש/ 57שמוש חורג למפעל ביצוע עבודות אלמניום
לב השרון, כפר יעבץתוכניתצש/ 0/ 2/ 97קידוח יעבץ.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1200/ 8תכנית מפורטת הר/ 1200/ 8.01/12/2011
טייבהתוכניתטב/ 3427חזית מסחרית טייבה
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 0/ 2/ 95גאולים- קידוח שרון צפוני 203
שורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 326מושב כפר אביב - תוספת 20 יח"ד
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 112תכנית מפורטת לחלק ממתחם 2 - ימה מערב.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 52רוזנבאום - מבנה מגורים, ראשל"צ
נתניהתוכניתנת/ ח/ 2שרותי חוף קריית צאנז
נתניהתוכניתנת/ ח/ 3שרותי חוף בחוף העונות.
נתניהתוכניתנת/ ח/ 5שרותי חוף בחוף הרצל
נתניהתוכניתנת/ ח/ 1חוף בלו ביי מועדון צלילה
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
טירהתוכניתטר/ 2767/ 1שינוי אחוזי בניייה וקווי בנין ותוספת חזות מסחרית
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 69/ 3שינוי יעוד מדרך למגורים ושינוי יעוד משצפ ומשביל לדרך מוצעת ברח' לח"י ודרך קנדה05/01/2012
רחובותתוכניתרח/ 2000/ יחתוספת שימושים בש.ב.צ. ברחבי העיר.
רמלהתוכניתלה/ 240/ 12תחנת תדלוק משולש רמלה
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 759היתר בניה מכון ויצמן למדע
נושאמחוז מרכזנושא כללי