ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010005 מתאריך 08/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראש העיןתוכניתרנ/ 265/ אמתחם A אזור מגורים 2940 יח"ד + משרדים ומסחר.25/11/2010
עמק לוד, אחיעזר, כפר חב"ד, ניר צביתוכניתמח/ 266מאגר קולחין ספריה
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 344אזור תעשיה קדימה
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 237אזור תעסוקה - מערב תל מונד.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 247שינוי יעוד למגורים, תל מונד.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 84/ 2תכנית לשימור אתרים בראשון לציון
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי