ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010006 מתאריך 22/03/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, הוד השרון, כפר סבאתוכניתמח/ 162/ בליעד שטח להקמת גשרים,גשרונים,תעלות,גדרות וכן בצוע עבודות עפר,מחלף סוקולוב.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3112/ 8מגדל דירות סטודיו בר אילן.
נתניהתוכניתמח/ 280שימור מצוקי חוף נתניה שלב א מקטע סירונית - ארגמן.
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 275/ אמט"ש נשגב.03/07/2012
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 401/ 28מחצבת מודיעים23/10/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 35תכנון מתחם ברחוב הפרדס פינת רחוב התכלת, הוד השרון.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 40"מתחם גרידיש"
נושאמחוז מרכזנושא כללי