ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2010015 מתאריך 21/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, שילתתוכניתחמ/ מק/ 159/ 25א.ת. שילת , מגרש 9.17/05/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 1304/ 9מתחם גרינברג- תוספת יחידת דיור12/04/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 302/ 28תוספת יח"ד ושינוי קו בניין- 6653/4201/07/2010