ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010005 מתאריך 12/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 16/ 2שינוי חלקה משטח לבנייני ציבור לאזור תעשיה ומלאכה.
לב השרון, ינובבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 557ינוב תכנית ביוב כללית
לב השרון, גאוליםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 561גאולים תכנית ביוב כללית
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 2/ 26דק חניה "קניון הזהב"
זמורה, קרית עקרוןבקשה ועדה מקומיתזמ/ ש/ 377הום סנטר בע"מ, תוספת לגלריות
חבל מודיעיןתוכניתחמ/ 518/ 20אנדרטת אגרוף ורומח - בתחום מחלף גבעת כח בדרך מס' 6 (מפגש דרכים 6/461/444/465)
נתניהתוכניתנת/ 556/ 6/ אכביש חיבור שכונות בדרום מערב העיר למרכזה.16/12/2010
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
ראש העיןתוכניתרנ/ 48רח' קתרוס 29 - ראש העין15/02/2012
רחובותבקשה ועדה מקומיתרח/ ש/ 757בקשה לשמוש חורג ממחסן למשרד וחניון למכירת רכב
חוף השרוןתוכניתחש/ 83/ 1דרך גישה לכלא הדרים
רעננהתוכניתרע/ 1/ 564תוספת גלריה במבנה קיים באזור התעשיה רעננה
רחובותתוכניתרח/ 1007/ 4/ ב"רחובות רחוב מנחם מששוילי"
עמק חפר, מכמרתתוכניתעח/ 43/ 18מכמורת מגרש מגורים, חלקה 236
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 12/ 5מתחם הגבור, הוד השרון
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3517שינוי הוראות וזכויות בניה.14/06/2011
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 5/ 9/ 1בית יהושע, רח' ברקת, מגרש 33/2 - שינוי קווי בניין וזכויות בנייה.
עמק לודבקשה ועדה מקומיתעל/ ש/ 2קדוחי הנפט אופק-1 ודוד-1
נושאמחוז מרכזנושא כללי