ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010007 מתאריך 26/04/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 263/ 2שינוי ייעודי הקרקע משטח חקלאי ותעשייה לשטחים למגורים, בנייני ציבור, מסחר.30/03/2000
שורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ 287/ 1שיקום אתר סילוק פסולת "רתמים".
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1272/ 30ספורטק זמני19/12/2011
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ 40/ 14פיתוח איזור התעשיה, תנובות.
שורקות, חבל יבנהתוכניתמח/ 287חיבור שכונה דרומית של יבנה למחלף אשדוד צפון.
דרום השרון, בית ברלתוכניתשד/ 1059/ 7מחתם ציבורי בית ברל - בי"ס יסודי ומוסדות ציבור13/03/2012
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמחוז מרכזנושא כללי