ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010017 מתאריך 16/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 803/ א/ 2אזור מסחרי ושטח למסילת ברזל.05/08/2010
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 3שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל23/02/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 66/ אשינוי מאזור מגורים בצפיפות בינונית למגורים ג' לש.צ.פ. לש.ב.צ. ולדרך חדשה .
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 110מרכז להדרכת נהגים ושיקום אתר הטמנת פסולת14/06/2012
דרום השרון, נחשונים, עינתתוכניתשד/ 228ביטול יעוד קטעי דרך מס' 6 באזור מחלף נחשונים וראש העין (6/471)
דרום השרון, נחשוניםתוכניתשד/ 918/ 8קיבוץ נחשונים ? גן ארועים14/06/2012
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 147/ 5בית עובד - תיקון תכנית מתאר מפורטת.23/02/2011
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתהר/ ש/ 505בית מגורים חד-משפחתי כולל מרתף וחניה