ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2010033 מתאריך 30/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ מק/ 4/ 33איחוד וחלוקה בהסכמה באודים.28/02/2011
דרום השרון, נוה ירקתוכניתשד/ מק/ 60/ 30שינוי בקווי בניין למגורים בנחלה
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1261/ 65רחוב דובדבני 15, פתח תקוה.
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ מק/ 13/ 38שינוי בהוראות בינוי.17/11/2010
חוף השרון, חרוציםתוכניתחש/ מק/ 28/ 19הקמת בריכת שחיה - משפחת גל.
שהםתוכניתשה/ מק/ 40שכונה מ"ה.26/07/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 5/ 77רח' הורוביץ 40 פינת בן אליעזר 13.23/12/2010
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 2/ 9/ אבינוי לאורך שדרת החשמונאים, מודיעין.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 20/ 10מגרש 218 - שינוי הוראות בינוי.09/02/2011
רמלהתוכניתלה/ מק/ 16/ 15/ 1מצליח רמלה - מבנן אלון.28/02/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 7/ 63הסדרת פניה ימינה - רוטשילד הרצל.20/03/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 9/ 61מגדל ביאליק ראשל"צ.06/10/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 15/ 97חיבור לרחוב פריימן.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 22/ 108/ 1קוטג'ים ברחוב הרקפת - שיכון המזרח.14/10/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 24/ במגורים + חזית מסחרית ברחוב שבזי 45 ראש העין.07/09/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 15/ 99תחנת תדלוק אליון.
יבנהתוכניתיב/ מק/ 95/ 29שינוי בקווי בנין, הגדלת תכסית.13/01/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 5/ 76תכנית איחוד וחלוקה - בן אליעזר פינת סמילצ'נסקי - הורביץ.28/10/2010
חבל מודיעין, בני עטרותתוכניתחמ/ מק/ 618/ 35בני עטרות חלקה 30, מגרש 24.
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1261/ 76חלקה 42 בגוש 638417/11/2010
לב השרון, גנות הדרתוכניתצש/ מק/ 2/ 22/ 21שינוי קו בנין קדמי-משה אזוט28/10/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 302/ 32מגורים א'-גיל עמל-הוד השרון02/12/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1241/ 128קניון אבנת-שינוי בינוי
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 367/ 6/ לחשינוי קווי בנין02/12/2010
גזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 15קינדלר-מושב סתריה28/02/2011
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1250/ 92רחוב רמב"ם 89.28/10/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 22/ 109הצרחת שטח ציבורי פתוח "סוכת שלום"28/10/2010
נתניהתוכניתנת/ מק/ 553/ 48מגורים צמודי קרקע רח' בר אילן- משפ' יוסיאן23/12/2010
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 451רחוב השרון- משפחת מיג'מי-אבן יהודה28/10/2010
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 82/ גדרך משולבת
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 31/ 2מגורים - רחוב המעפיל 22 רחובות.07/09/2010
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 7/ 4בניה חדשה למגורים - מתחם אלוני גילץ - מזרח העיר.02/12/2010
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 206חלוקה מחדש בהסכמת בעלים בחלקה של מנחם ניר בכפר יונה.02/12/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 6/ 102רח' שיבת ציון 6 , ראשל"צ.16/06/2011
רעננהתוכניתרע/ מק/ 461מתחם מכבי.
רעננהתוכניתרע/ מק/ 467רחוב הנגב פינת חנקין.23/12/2010