ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2010005 מתאריך 26/05/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נושאמת/ לב השרוןמרחב תכנון לב השרון.
נושאמת/ לודמרחב תכנון לוד.
נושאמת/ מודיעיןמרחב תכנון מודיעין.
נושאמת/ נס ציונהמרחב תכנון נס ציונה.
נושאמת/ רחובותמרחב תכנון רחובות.
נושאמת/ רמלהמרחב תכנון רמלה.
נושאמת/ שהםמרחב תכנון שהם.
נושאמחוז מרכזנושא כללי