ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010008 מתאריך 14/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, מע"שבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 483כפר מעש, איסוף וסילוק ביוב.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1187שמוש חורג - כל בו חביב.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1188כל בו חצי חינם מתחם ירקונים
חבל מודיעיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 568קולחי איילון - קו מילוי מאגר דניאל / אחיסמך.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 320הגדלת מס' יח"ד למגרשים בקדימה
שורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ 326מושב כפר אביב - תוספת 20 יח"ד
נס ציונהתוכניתנס/ 203/ אמשפחת אברמוביץ-שינוי יעוד
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 4/ 15מרכז עירוני קהילתי לאוכלוסיה מבוגרת מודיעין
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 48תוספת זכויות בניה וקביעת ק.ב. - קרן/טייבלום רמות השבים.10/08/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 28מגורים א' - גיל עמל - הוד השרון
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109/ אחאמד
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים, שכ' המגינים.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138/ גמגורים בקלנסואה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 108מתחם קוטג'ים בין רחוב הרקפת ורחוב החצב-שיכון המזרח.10/08/2011
עמק לוד, צפריהתוכניתעל/ 487/ 27תחנת תדלוק צפריה - הרחבת מבנה התחנה.
נתניהתוכניתנת/ 537/ 48מגורים צמודי קרקע ברח' נחמיה - משפחת רגימוב24/04/2012
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 286תכנית לשינוי חלק מש.ב.צ לשביל.
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 182קירוי מגרש כדורעף קיים
נושאמחוז מרכזנושא כללי