ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010012 מתאריך 19/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 114ראשון לציון צפון, קמפוס טכנולוגי למדע מחקר ותעסוקה.
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 60רחוב גלוסקין, רחובות
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 567שינוי יעוד לאזור נופש וספורט.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 113/ אקריית אריה - צפון רח' יגיע כפיים.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 130מתחם "אפקון" - דרך אם המושבות פתח תקוה22/08/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 129מתחם "ש.י.ר" - צפון ק. אריה פ"ת16/07/2012
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 4/ 3שינוי יעוד מחקלאי לאטרקציה תיירותית בסמוך לצומת תל-נוף בגדרה
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 22/ 1רח' יעבץ 8 רחובות
נושאמחוז מרכזנושא כללי