ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010010 מתאריך 12/07/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 360/ 18/ 1משטרת לוד - פיתוח המתחם.14/11/2012
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 12תוספת זכויות בניה - רח' מגדל המנורה
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 21תוספת זכויות בניה - רח' דן.
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 39סמילנסקי 17
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 23/ יחרח' שמעון פרוג 9 כפר סבא05/01/2012
נס ציונהתוכניתנס/ 203/ אמשפחת אברמוביץ-שינוי יעוד
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
פתח תקוהתוכניתפת/ 2002/ 24רח' כצנלסון אהרון מס' 14.13/03/2012
טירהתוכניתטר/ 2790שינוי לתכנית מפורטת מס' טר/ במ/ 3003.
רחובותתוכניתרח/ 152/ 6אמין רילטי בע"מ - תחנת תדלוק.
יבנהתוכניתיב/ 181/ 10יב/ 181/ 10
שורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ 323מושב בני דרום - זכויות בניה בשטח חקלאי.
שורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ 437/ 14מושב גן שורק - זכויות למגורים בישוב כפרי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים, שכ' המגינים.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 34מרכז מסחרי, רח' דרך לב השרון, צורן.
הוד השרוןתוכניתהר/ 52/ א/ 14תכנית למגורים ברחוב העליות 514/06/2012
לודתוכניתלד/ 540בניין פרקליטות מחוז המרכז - לוד
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים 1029 עד 1032 כולל אלעד05/01/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 116יוסף טרבלוס
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 321/ אתוספת שטח במגרש של אבו מאיר באבן יהודה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 12/ 1תוספת זכויות בניה - רח' מגדל המנורה 10/2, 12/2, 16/1 מודיעין16/12/2010
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 2/ 10/ 1תוספת זכויות בניה עבור עליות גג, בתים פינתיים,שכ' המיגנים
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 21/ 1תוספת זכויות בניה רח' דן