ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2010014 מתאריך 13/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גבעת שמואלתוכניתממ/ 950תכנון כולל31/03/1986
רחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 5הרחבת דיור למתחם "שקד" קרית משה רחובות.16/05/2012
רחובותתוכניתרח/ 2003/ ב/ 6הרחבת דיור למתחם "הורוביץ" קרית משה רחובות.16/05/2012
הוד השרוןתוכניתהר/ 20/ 2אזור תעסוקה בהוד השרון
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 275/ אמט"ש נשגב.03/07/2012
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 350תכנית מתארית לתכנון מחדש של אזור צומת בילו קריית עקרון.
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 352מתחם A - קדימה צורן
נושאמחוז מרכזנושא כללי
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 2מטרופארק