ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010012 מתאריך 09/08/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 45משק 128 צור משה06/08/2012
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3507אישור מצב קיים ותוספת קומה
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
עמק חפר, ביתן אהרןתוכניתעח/ 141/ 10תכנית מתאר ? עח/ 200 על תיקוניה, עח/ 200/ 21, עח/ 141 ועח/ 141/ 7
רעננהתוכניתרע/ 1/ 580פינוי בינוי ברחוב מכבי ברעננה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 101סיפוח שבילים להולכי רגל למגרשים צמודים אליהם.10/08/2011
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 105"תחנת תדלוק אם המושבות"26/06/2011
רעננהתוכניתרע/ 592ביקל
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 52מושב בית יצחק - משק עזר קטן מרפוגל - הגדלת זכויות בניה.19/11/2012
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 46בית פיינשטיין - בנימין 25
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 26/ טבן גוריון 56
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 8/ 57/ 2מתחם אגוזי - ראשל"צ.10/04/2011
נתניהתוכניתנת/ 368/ 20תחנת רכבת- אזה"ת ק. ספיר - דרום נתניה11/09/2012
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 592כריית עפר בשטח המוניציפלי של הערייה
נושאמחוז מרכזנושא כללי