ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2010008 מתאריך 15/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםנושאאישור פרוטוקולאישור פרוטוקול
גזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
שורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
נתניהתוכניתנת/ 545/ ו/ 1פרוייקט התחדשות עירונית, שיקום מתחם "רמת הרצל" ע"י פינוי, הריסה ובינוי מחדש.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 90בית מגורים בראס אבו חסאן.
רמלהתוכניתלה/ 292/ 1/ המאזור מגורים א' לש.ב.צ, שטח מסחרי וש.צ.פ. אחוד בהסכמה.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 48הקמת שכונת מגורים מותאמת לבינוי הקיים בשכונה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 85לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה
נושאמת/ לב השרוןמרחב תכנון לב השרון.
נושאמת/ מזרח השרוןמרחב תכנון מזרח השרון.
נושאמת/ נתניהמרחב תכנון נתניה.
נושאמת/ עמק חפרמרחב תכנון עמק חפר.
נושאמת/ פתח תקוהמרחב תכנון פתח תקוה.