ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2010014 מתאריך 20/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, ברקתתוכניתחמ/ 565/ 33אחוד וחלוקה בהסכמה,הגדלת גבולות מגרש חקלאי א ע"י צרוף חלק ממגרש ביעוד ספורט.16/07/2012
רמלהתוכניתלה/ 160/ א/ 32דרך המשי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 12תוספת זכויות בניה - רח' מגדל המנורה
עמק חפר, חבצלת השרוןתוכניתעח/ 134/ 8חבצלת השרון, משפחת פז, פיצול מגרש מגורים ממשק עזר10/04/2011
נושאמחוז מרכז (1)אישור פרוטוקול
נתניהתוכניתנת/ 553/ 40/ אבית כנסת "שערי צדק"14/06/2012
רחובותתוכניתרח/ 1007/ 4/ ב"רחובות רחוב מנחם מששוילי"
טייבהתוכניתטב/ 3440חזית מסחרית טייבה
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 331תכנית מתאר מקומית הכוללת הוראות של תכנית מפורטת24/04/2012
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 91רח' ארלוזורוב21/07/2011
רחובותתוכניתרח/ 2000/ ג/ 4הוראות בדבר קירוי פרגולות לסככות
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 322/ 1הקמת חוות סוסים
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 8גדרה - תחנת דלק ומסחר במגרש על כביש 40 בהתאם לתכנית המתאר לגדרה.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 531/ 5"גני אורן" בית דירות ברחוב סברדלוב, גדרה.
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 50תוספת זכויות בניה בחלקה 326, גוש 6451, רמות השבים.07/05/2012
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 363ביאליק 28 קדימה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 97חיבור לרח' פריימן11/09/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 2004/ 4העברת זכויות בנייה ממגרש תעסוקה למגרש מגורים14/06/2011
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 906בקשה להיתר רצועת חוף הים בראשון.
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1193שביל אפניים,נחל הירקון
נושאמחוז מרכזנושא כללי
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 12/ 1תוספת זכויות בניה - רח' מגדל המנורה 10/2, 12/2, 16/1 מודיעין16/12/2010