ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010033 מתאריך 24/10/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ 620פינוי המזבלה, פינוי אס"פ.
עמק לוד, רמלהתוכניתמח/ 153/ אכביש 44- הסדרת הפרדה מפלסית בין מסילת הברזל לוד-רחובות-לרחוב הרצל ברמלה-מפגש מ26/06/2011
הוד השרוןתוכניתהר/ 1400/ 2/ אאזור תעשיה נווה נאמן בהוד השרון
נושאמחוז מרכזנושא כללי