ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 81 מתאריך 08/11/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ 1960שינוי יעוד מאזור חקלאי א' לאזור מגורים מיוחד, לשטחלבניני ציבור, שצ"פ ודרכים.05/01/2004
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3679/ 87/ 7פטור מתקן חניה- רח' הכרמל 38 ת''א
בת יםישות כלליתבי/ 79/ א/ בינוי/ טופבאןתכנית בינוי מלון טופבאן בבת ים- בי/ 79/ א
הרצליהישות כלליתהר/ 1581/ בינוי/ מטווחמתחם המטווח האולימפי
תל אביב-יפוישות כללית3684/ 87/ 7בקשה להיתר בניה תא/ 2094- רח' קוסובסקי 71 ת"א
רמת גןבקשה ועדה מקומית862/ 86/ 7הקטנת תקן חניה- רח' נרדימון 4 רמת גן
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3685/ 87/ 7הקטנת תקן חניה- תא/ 2385- יוחנן הסנדלר 3