ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009255 מתאריך 06/09/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהחל/ 04/ 51950ביטול תכנית ח/ 426
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5331התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5347התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5348התנגדות לתוכנית תא/ מק/ 2988 א'
ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5359ערר על תוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5360ערר על תוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5371ערר על תוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5375ערר על תוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5380ערר על תוכנית 2988 א' וב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5156התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5160התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5163ערר על תוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5183ערר על תוכנית תא/2988/ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5165ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5184ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5187ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5188ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5189ערר על תוכנית תא/2988/א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5247ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5248ערר על תוכנית תא/מק/2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5249ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 10/ 5283התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה עבור 2 יח"ד
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5261ערר על תוכנית תא/מק/2988 א'
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 10/ 5291התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 10/ 5286התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בית קיים והקמת בית חדש