ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 1082 מתאריך 20/06/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 240/ אאזור תעשיה05/02/2008
רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתמתא/ 19שינוי יעוד מקרקע חקלאית למערכת מחלפים בין שתי דרכים מהירות - מחלף מורשה21/11/2001
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594פארק מחזור חירייה03/11/2011
הרצליהתוכניתהר/ 1920/ 1מתחם האוניברסיטה(הבינתחומי)09/02/2012
בת יםתוכניתבי/ 400/ 5שינויי בזכיות באזור התעשיה בת-ים26/01/2011
בת יםתוכניתבי/ 142/ 5תוספת שטחים,יחידות דיור וקומות03/11/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3604תוספת זכויות בניה -תבואות הארץ 2405/01/2012
חולוןתוכניתח/ 146/ במבנה ציבורי רח' חביבה רייך הרחבת התכליות המותרות26/09/2011
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 537שינויי שטח המיועד לתעשיה למסחר ותעשיה26/09/2011