ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 781 מתאריך 26/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3801ניתוק תחבורתי בין שכונת תל ברוך ונוה גן רמת השרון
קרית אונותוכניתקא/ 300/ 1מגורים -צומת סביון26/11/2012
הרצליהתוכניתהר/ 1635/ דבניה בגגות רעפים
רמת גןתוכניתרג/ 1079/ א/ מחשיקמה על הפארק (הארכת תוקף לזכויות בניה )
הרצליהתוכניתהר/ 2213תוכנית לחיזוק מבנים עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2193/ 1ביטול תעלת ניקוז16/08/2012
רמת השרוןנושא6/ 34/ 57אישור חוזה בין עיריית רמת השרון לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל אביב-יפונושא339/ 34/ 50אישור חוזה בין עיריית ת"א יפו לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ
אור יהודה-אזור, אור יהודהנושא11/ 34/ 62אישור הסכם בין עיריית אור יהודה לבין יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה אינק'
רמת גןתוכניתרג/ 1267/ א/ 2מגורים מתחם הצלע