ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009409 מתאריך 01/12/2011

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליה, כפר שמריהוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5416סירוב מתן היתר לבקשה לבניית קוטג' ובריכת שחיה
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5418התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת עפ"י תמ"א 38
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5421התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5422התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5424התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת עפ"י תמ"א 38
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 11/ 5430התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת לדירה בקומת הקרקע