ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009442 מתאריך 05/03/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 11/ 5432סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים לבניין חדש
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5525סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5541התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה קיימת
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5567התנגדות למתן היתר לבקשה לתוכנית שינויים,פיצול הגשה קודמת ל10 יח"ד
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 12/ 5019סירוב מתן היתר לבקשה להריסת דירה בק. קרקע והקמת 2 דירות
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 12/ 5032התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת למבנה קיים