ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 787 מתאריך 25/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
הרצליהתוכניתהר/ 1635/ ההגדלת שטח יציאה לגג ל- 40 מ"ר
רמת גןתוכניתרג/ 1577בנין מגורים ושטחי ציבור בשכונת הראשונים
קרית אונותוכניתקא/ 421מתן זיקות מעבר ברח' הס
חולוןנושא384/ 26/ 52אישור 2 חוזים בין עיריית חולון לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ להשכרת גגות
רמת גןתוכניתרג/ 1541/ אקריית חינוך תל השומר
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפונושאאב/ שבילי/ אופנייםתכנית אב לדרכי אופניים
קרית אונונושא23/ 26/ 61אישור הסכם מכר בין עיריית קרית אונו לבין מינהל מקרקעי ישראל-מרכז מסחרי קיראון
הרצליהתוכניתהר/ 1693/ אתוספת שטחים לבית הורים בית יוליאנה
תל אביב-יפונושא344/ 34/ 50אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ