ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2009468 מתאריך 21/06/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 09/ 5380ערר על תוכנית 2988 א' וב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5156התנגדות לתוכנית 2988 ב'
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 10/ 5189ערר על תוכנית תא/2988/א'
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 11/ 5422התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בריכה
הרצליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםהר/ 11/ 5525סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
גבעתייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגב/ 12/ 5130התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת קומה בהתאם לתמ"א 38
חולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחל/ 12/ 5162התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממגורים לגן ילדים
רמת גןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5171התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים וחיצונים
רמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5242התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת ובניית בית חדש חד משפחתי
רמת גן, רמת אפעלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרג/ 12/ 5261התנגדות למתן היתר לבקשה להריסה ובניית בית חדש חד משפחתי