ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 96 מתאריך 30/07/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3701/ 87/ 7בקשה להקטנת תקן חניה- רחוב נועם 5 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3702/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה- רחוב הגולן 122 ת"א
הרצליהישות כלליתשלביות/ הר/ 1900שינוי שלביות בתכנית הר/ 1900
חולוןבקשה ועדה מקומית684/ 8014/ 7פטור מתקן חניה ברחוב שד' דב הוז 66 חולון