ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 789 מתאריך 10/09/2012

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז-תל-אביב(5)אישור פרוטקולים - ועדה מחוזית תל אביב
תל אביב-יפותוכניתתמא/ 10/ ג/ 5תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג צפון ת"א ורצועות לקווי 400 אליה וממנה.
רמת גןתוכניתרג/ 1267/ א/ 2מגורים מתחם הצלע
חולוןתוכניתח/ 570הסדרת גישה רח' הדר 20,22
בת יםתוכניתבי/ 474התחדשות עירונית -הריסת בנין מגורים והקמת מגדל במקומו.
חולוןתוכניתח/ 587/ מחאחוזת חולון
חולוןתוכניתח/ 585בנין למסחר ותעסוקה רח' רפאל איתן
חולוןתוכניתח/ 592מגורים ומבני ציבור רח' יטבתה ורח' הבנים
חולוןתוכניתח/ 589/ מחשינויי יעוד מתעשיה למגורים רח' רבי עקיבא 28-32
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 90/ 77תכנית שימור לרמת גן
בת יםנושא35/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת מוסדות באבוב קדושת ציון
בת יםנושא34/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת ישיבת כולל אברכים בית יעקב
בת יםנושא24/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת תהילת משה
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבישות כלליתקידוח/ נסיון/ 1קידוח נסיון לנפט גבריאלה
בת יםתוכניתבי/ 520שינויי יעוד בחלק מחלקה מתעסוקה לשטח ציבורי
תל אביב-יפונושא460/ 26/ 50אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 23/ א/ 4/ 1תכנית מתאר ארצית - שינוי 1 לתמא/ 23/ א/ 4 -העברת סמכויות בתמאו"ת
רמת נגבתוכניתתמא/ 46/ 1תכנית מתאר ארצית שינוי מספר 1 - למרכז שהייה וטיפול במסתננים