ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 670 מתאריך 25/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2649"מתחם קבוץ גלויות - שלמה"24/05/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2187/ א"מלון פורום פאלאס"
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2454/ א"נופי ים - דיור מיוחד ברמת-אביב ג' "24/02/1998
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2594מתחם אחוזת בית22/03/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2773טחנת הקמח- הקמת מתחם תעסוקה
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2772מתחם עיין זיתים15/01/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3040אולמי רסיטל13/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2148/ אמתחם סונול22/05/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3264מתחם הבימה20/12/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2454/ בנופי ים10/06/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2494/ 1קרית שלום03/11/2011
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2187/ במלון פורום פאלס09/08/2006