ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 674 מתאריך 20/05/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני ברקתוכניתבב/ 614שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ב' לאזור מגורים מיוחדברחוב עמק יזרעאל 33 ב"ב.
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 205אזור תעסוקה דרומי, אור יהודה12/08/2004
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 23/ 1אזור תעשיה אזור24/07/2002
רמת גןתוכניתרג/ 1041רמת עמידר08/02/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1195תוכנית לאיחוד וחלוקה {בנין מגורים}04/09/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1365/ גמלון מטרופוליטן17/04/2005
רמת השרוןתוכניתרש/ 913תוכנית לפרגולות
בני ברקתוכניתבב/ 693מגורים רח' הירדן 1-922/03/2004
רמת השרוןתוכניתרש/ 921גן אירועים
בני ברקתוכניתבב/ 197/ גתוכנית בב/ 197/ ג
בת יםתוכניתבי/ 400/ 3אזור התעשיה תיקון תקן החניה16/11/2003
בני ברקתוכניתבב/ 722מגורים26/08/2003
בת יםתוכניתבי/ 423אזור מגורים מיוחד03/02/2003
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית417/ 8023/ 7בקשה להיתר לבניית חווה לגידול סוסים
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594פארק מחזור חירייה03/11/2011
בני ברקתוכניתבב/ 614/ אשינויי מאזור מגןרים ב לאיזור מגורים מיוחד24/06/2003
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעור19/12/1995
תמרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 1תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תח"כ פנים ארצית רמת חובב-שינוי מס' 129/08/2002
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור27/12/2005