ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'

מס' 31 מתאריך 24/03/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3510/ 87/ 7תחנת תדלוק פנימית למוניות
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3506/ 87/ 7הקלה ברחוב שטרית בכור 6
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3513/ 87/ 7בקשה להקלה לגודל מגרש
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3508/ 87/ 7בקשה להקלה לתוספת בניה - טיפת חלב ברח' הקשת 8 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3507/ 87/ 7הקמת מאצרה לחומרי הדברה רח' נ"ד 1
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3514/ 87/ 7מכללה אקדמית ברח' רבנו ירוחם 14 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3509/ 87/ 7הקטנת תקן חניה טרומפלדור 24 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3512/ 87/ 7בקשה לפטור חניה רחוב ישראליס 5 ת"א
תל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3511/ 87/ 7הקטנת תקן חניה ברדיצבסקי 4 ת"א
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית428/ 8023/ 7בקשה להיתר בניה לבריכת שחיה בקיבוץ גליל ים
הרצליהבקשה ועדה מקומית668/ 83/ 7תחנת דלק ליבסטור