ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות

מס' 762 מתאריך 24/06/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2815תוספת קומה חלקית ברחוב בראזני
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2793תוספת בניה בקומות קרקע - רמת החי"ל23/05/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2653"מתחם תע"ש על פרשת דרכים"22/07/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2532/ א"מגורים ברח' רמז"10/06/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2381/ א"פארק תעסוקות ונופש - יד אליהו"30/09/2001
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2712מגדל אלה14/11/2002
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2791מגדל פז גזית21/08/2002