ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב

מס' 2002006 מתאריך 21/02/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםרש/ 02/ 5017דחיית התנגדות ומן היתר בתנאים להקמת חממה
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5026סרוב מתן היתר לתוספת 2.5 קומות לבניין הכוללות 3 יח"ד
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5027סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבי/ 02/ 5029קבלת התנגדות בחלקה להקמת מערכת ביוב
בני ברקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבב/ 02/ 5028דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים להרחבת דירות באגף חזית צפונית ומזרחית.
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5465סרוב לאשר הקמת דוכנים וסככות בשוק סמטת השלושה.
תל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5532אי מתן החלטה לבקשה להיתר.