ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 676 מתאריך 15/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2796"מתחם הרצל-הסדנה"06/11/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2225/ ב"משרדים במתחם יצהר"04/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2532/ א"מגורים ברח' רמז"10/06/2004
רמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 314עדכון הוראות בניה באזור מגורים א' ברמת אפעל.13/02/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 322/ אמגדל שלום05/05/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2772מתחם עיין זיתים15/01/2004
חולוןתוכניתח/ 485עמיגור בית גמלאים קרית שרת16/06/2003
קרית אונותוכניתתממ/ 281/ אפסגת אונו05/05/2003
חולוןתוכניתח/ 511גבעת התחמושת14/07/2004
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית432/ 8023/ 7בקשה להיתר לשימוש חורג למשרדי חברת מי עדן רמה"ש
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית417/ 8023/ 7בקשה להיתר לבניית חווה לגידול סוסים
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית429/ 8023/ 7בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי לאנטנת פרטנר
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 505מסדרון תחבורתי לדרך מס' 461
קרית אונותוכניתתממ/ 354מסדרון תחבורתי לדרך מס' 461
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 595מסדרון תחבורתי לדרך מס' 461
רמת השרוןבקשה ועדה מקומית433/ 8023/ 7חווה לגידול סוסים
בני ברק, בת ים, רמת גן, תל אביב-יפותוכניתתממ/ 5/ 1תכנית מתאר מחוזית -מחוז תל אביב- שינוי מס' 1 -מערכת הסעת המונים25/12/2003
תוכניתתמא/ 37/ א/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת למערכת הולכה מכלול ימי23/01/2003