ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 677 מתאריך 29/07/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתא/ 2731/ א/ רש/ 992דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 1970כפר שמריהו מזרח
גבעתייםתוכניתגב/ 390/ א/ מחשינוי הבינוי במכתש23/05/2004
גבעתייםתוכניתגב/ 72/ בתוכנית גב/ 72/ ב26/08/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2611"שכונת פועלים ג'"07/07/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1235פינויי בינוי
גבעתייםתוכניתגב/ 358/ דחניון גיברא15/04/2004
גבעתייםתוכניתגב/ 393/ בהגדלת יציאות לגג
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 159/ 1חלוקת מגרש ציבורי24/06/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 1656/ במרכז מסחרי ראשי עבר הירקון07/02/2007
הרצליהתוכניתהר/ 2048בית גיל הזהב11/12/2003
בני ברקתוכניתבב/ 722מגורים26/08/2003
הרצליהתוכניתהר/ 2000/ א/ 2מערב הרצליה
קרית אונותוכניתתממ/ 341מרתפים למגורים צמודי קרקע05/05/2003
הרצליהתוכניתהר/ 1485/ אתוכנית עפ"י סעיף 17814/12/2004
קרית אונותוכניתתממ/ 349הגדלת שטחי דירות09/04/2008
קרית אונותוכניתתממ/ 311/ 1קביעת זיקת הנאה למעבר
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594פארק מחזור חירייה03/11/2011
בני ברקתוכניתבב/ 105/ צ/ 2שטחי שרות לבינייני ציבור
קרית אונותוכניתתממ/ 357החזרת שטח לחלקה 23422/05/2003
בני ברקתוכניתבב/ 726מתחם ציבור בני ברק צפון05/01/2004
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור27/12/2005
תוכניתתמא/ 31/ א/ 16/ 3תמא משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה-א/3/16 איתור,הקמת תח' תלוק ואז' מנוחה כביש619/01/2003