ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 679 מתאריך 18/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 482"קניון חולון"26/08/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2796"מתחם הרצל-הסדנה"06/11/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2225/ ב"משרדים במתחם יצהר"04/12/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2641מרפאת קופת חולים ברמת אביב ג'12/01/2006
רמת השרוןתוכניתרש/ 882מגורים א'
בני ברקתוכניתבב/ 671ישיבת סלובודקה17/04/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3001השןק הסיטונאי29/09/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2077/ אטיילת דוד03/11/2005
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3038בנק קונטיננטל08/02/2005
בני ברקתוכניתבב/ 726מתחם ציבור בני ברק צפון05/01/2004
בני ברקתוכניתבב/ 733נדבורנה24/06/2003
רמת גן, רמת אפעלתוכניתתממ/ 358שצפי"ם ברמת אפעל14/07/2004
קרית אונותוכניתתממ/ 299/ 1הגדלת שטח יח"ד14/07/2004
הרצליהתוכניתהר/ 1769/ אתוספת תכליות בשב"צ - הקמת בית משפט14/08/2003