ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 680 מתאריך 25/11/2002

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הרצליהתוכניתהר/ 1934שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לשטח לתעסוקה04/12/2008
רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתא/ 2731/ א/ רש/ 992דרך גישה צפונית בשכונת רמת אביב ג' ודרך גישה דרומית לשטח גלילות
בני ברקתוכניתבב/ 650מתחם צ'מפיון23/05/2006
הרצליהתוכניתהר/ 1721/ גמגורים רח' זבולון29/03/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1228מגדלי התמרים16/01/2003
רמת השרוןתוכניתרש/ 763/ 1רצועת הנופש28/04/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3007מרכז מסחרי כוכב הצפון23/06/2005
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ דמתחם ביאליק שינוי בינוי13/09/2005
בני ברקתוכניתבב/ 683תוכנית בב/ 68310/06/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2953תחנת סונול06/11/2003
בת יםתוכניתבי/ 423אזור מגורים מיוחד03/02/2003
בני ברקתוכניתבב/ 723הפיכת שפ"פ לשצ"פ16/06/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3278שינויי שטחי שירות (מרתף)לשטחים עיקריים11/12/2003
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ גשינוי בינוי לבניה הרוויה ולשטחי צבור במתחם ברקת07/02/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 504מגורים15/04/2004
קרית אונותוכניתקא/ 322רובע בר-אילן03/09/2009
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ ב/ 2מתחם גולדה דרום30/04/2006
תוכניתתממ/ 5/ 2תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 2-נחל ירקון30/10/2007
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005
חולוןתוכניתתממ/ 5/ 4תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 4-קו ירוק-מערכת הסעת המונים
בני ברקתוכניתתממ/ 5/ 1/ 1תכנית מתאר מחוזית-מחוז ת"א-שינוי מס' 1-מערכת הסעת המונים-שינוי מס' 116/02/2006