ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

מס' 682 מתאריך 27/01/2003

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חולוןתוכניתח/ 1/ 14קביעת צפיפות דיור.
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2225/ ב"משרדים במתחם יצהר"04/12/2003
קרית אונו, רמת גןתוכניתמתא/ 16דרך מס' 471 (כביש מכבית)30/12/2001
בני ברקתוכניתבב/ 643תוספת זכויות בניה לבנין ציבורי (מוסדות בית אל)05/01/2004
הרצליהתוכניתהר/ 1819שינויי יעוד מאזור חקלאי למגורים19/03/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2950מתחם זיקית17/04/2005
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2070תוכנית הר/ 2070
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2069תוכנית הר/ 2069
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3278שינויי שטחי שירות (מרתף)לשטחים עיקריים11/12/2003
חולוןתוכניתח/ 1/ 14/ בהגדרת צפיפות באזור מגורים ג 304/09/2003
בת יםתוכניתבי/ 403/ 1סגירת קומות מפולשות16/11/2003
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3244מח"ל פינת ששת הימים11/05/2004
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3249נווה רביבים27/03/2006
חולוןתוכניתח/ 518רח" משה דיין- קרית בן גוריון15/01/2005
רמת השרוןתוכניתרש/ 659/ אאזור התעשיה נוה מגן
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2069/ טכרמי צהלה11/05/2004
חולוןתוכניתח/ 370/ 3קרית רבין11/05/2004
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילון23/05/2005